Sagen®

1898 V bývalém lobkovickém mlýně byla zahájena stavba závodu pro výrobu karbidu vápníku. První karbid byl vyroben 4.9.1899. Výrobní kapacita této továrny byla poměrně malá. Protože pro tuto energeticky značně náročnou výrobu využívala elektrickou energii z vodních turbin, byla kapacita výroby závislá i na stavu vody v Labi. Ročně se vyrobilo okolo 20 železničních vozů karbidu (cca 400 t). 1899 Na území dnešní společnosti Lach-Ner, s.r.o. zahájila firma V.B. Goldberg a zeť výrobu oleje, stearinu, svíček a mýdla. 2008 ANWIL SA provádí na mimořádné valné hromadě „squeeze out“ drobných akcionářů, stává se 100 % vlastníkem SPOLANA a.s. a stahuje její akcie z veřejného obchodování na burze.

Zobrazit více
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247