• symbol znamením stability a štěstí,
 • podle esoterických nauk je spojena se zemí i s nebesy
 • krunýř je podle mystiků znázorněním nebe
 • spodek země

Želvy jsou po celém světě vyhlášené svou dlouhověkostí, běžně se dožívají více než 100 let a pro své mystické spojení nebe a země byly předurčeny k všelijakým věšteckým praktikám. Na některých místech se dochovaly zmínky o věštění z želvího krunýře, šlo o to, že se zahřály kosti a následně se věštilo ze vzniklých prasklin, které se žárem objevily. Jiné prameny hovoří o věštění, které se provádělo přímo z krunýře - z jeho vzoru.

Podle feng-šuej je spojení mezi nebem a zemí, které symbolizuje toto bájné zvíře, základem víry, že dočasným místem pro duši, při cestě k dosažení nirvány

Želva dpodle bájí patří mezi čtyři božská zvířata. Je želva symbolem štěstí, neproniknutelnosti, síly a obrany

 • na východě je azurový drak,
 • na jihu pták,
 • na západě bílý tygr
 • na severu černá želva, která je někdy nazývána černý válečník.

V tomto učení.

Želvičky jsou především v asijském světě uctívány v chrámech a na festivalech či velkých rodinných událostech se pečou želvy z mouky jako obětiny.

Lásku k těmto pomalým zvířátkům vyznává i buddhismus,

 • zabít želvu se považuje za znamení smůly,
 • naopak krmení želviček zvlášť v buddhistických chrámech, kde jsou často chovány ve vodních nádržích, znamená příliv štěstí
 • želva je odjakživa pro buddhisty významným spirituálně nabitým zvířetem

Pro amulet domova se doporučuje dračí želva, ta má ve feng-šuej několik podob a každá znamená něco trochu odlišného.

 • Dračí želva, jež sedí na mincích a zlatých ingotech, je nositelkou štěstí, dlouhověkosti, ochrany a harmonie.
 • Dračí želva, která má na zádech malinkou želvičku, představuje vznikající příležitost, ať již pracovní, nebo jinou, dále plodnost a zajištění rodiny, pokud má želva na krunýři dvě malinké, jedná se o zajištění zdraví a odvahy celému rodu.
 • Dračí želva, která má na zádech Buddhu, je silný amulet štěstí a bohatství.

Nejlepším místem, kam doma symbol želvy umístit,

 • severní nebo východní část domu, dračí želva tak může do našich životů přinést hojnost, bezpečí a štěstí, dalším prvkem po náš spokojený život je jeho ochrana před negativními vlivy - je ovšem potřeba, aby tyto směry nebyly přímo proti pracovně
 • dalším vhodným místem pro želví talisman je pracovní stůl, želva umístěná na pracovním stole svého majitele chrání, přináší mu prosperitu a zlepšuje vztahy s okolím.

Pro zlepšení účinnosti želvího symbolu se doporučuje do její tlamičky vsunout barevné stužky:

 • červená - zlepšuje vztahy a pomáhá v lásce
 • modrá - pro léčení zdravotních problémů
 • zlatá - zlepšuje tok peněz a finanční situa