RYBA, symbol věčný život

Nejprodávanější

RYBA - SYMBOL VĚČNÉHO ŽIVOTA - PLODNOSTI

 „Ichtys“ se týkala také lidské sexuality a znázorňovala ženský klín nebo dělohu. Znak ryby je také spojován s Afroditou, Atargatou, Dagonem a některými dalšími místními původními bohy

  • hojnost
  • plodnost
  • sexualuta
  • záchrana

Motivy ryb se objevují už v době prehistorické na jeskynních malbách a později v době bronzové třeba na zbraních bojovníků. Důležitou roli hraje symbol ryb i ve východní kultuře a náboženství.

  • V Číně je slovo ryba souzvučné s výrazem nadbytek, proto je v čínské kultuře vnímána jako symbol hojnosti.
  • Ryba je také jedním z osmi budhistických symbolů.
  • V hinduismu je ryba prvním z deseti avatarů (vtělení) boha Višnua, vymezujícím prvopočátek našeho cyklu. V každé z těchto inkarnací Višnu nějakým způsobem zachraňuje svět.
  • Stejně jako Višnu v Indii se objevuje v podobě ryby také chaldejský Oannes, kterého někteří považují za předobraz Krista.
  • Důležitou roli hrála symbolika ryb i v kultuře starých Babyloňanů, kteří jako první rozdělili roční pouť Slunce zvěrokruhem mezi dvanáct souhvězdí a zřejmě sestavili také první horoskopy, které nepřestávají lidi fascinovat a vzrušovat, byť se s nimi dnes většinou setkáváme ve velmi zprofanované a mediálně zbulvarizované podobě.

Ještě před příchodem křesťanství hrála ryba svoji úlohu i v antické mytologii, kde byla symbolem hned několika božstev. Amulety ve tvaru ryby (a také delfína) symbolizovaly plodnost. „Ichtys“ se týkala také lidské sexuality a znázorňovala ženský klín nebo dělohu. Znak ryby je také spojován s Afroditou, Atargatou, Dagonem a některými dalšími místními původními bohy. V antické mytologii byla ryba též symbolem záchrany, což pramenilo z legendy o tom, jak dvě ryby zachránily Venuši a Amora, a pak se staly hvězdami. 

Ježíšova ryba jako tajný symbol nebezpečné víry

Ichthys je jednoduchý symbol ryby, který byl používán ranými křesťany jako jakési tajné znamení víry v Ježíše Krista a jeho učení.

Výraz Ichthys pochází z řeckého slova pro rybu (ΙΧΘΥΣ). Srozumitelněji se toto znamení nazývá také Ježíšova ryba nebo znamení ryby. V dobách pronásledování křesťanů, kdy se každý přívrženec tohoto náboženství musel mít na pozoru, se znamení ryby používalo k rozpoznání nepřátel.

Pokud si křesťan nebyl při setkání s cizincem jist, zda mu může věřit, nakreslil do hlíny jeden oblouk Ichthys. V případě, že zkoušená osoba na tuto tichou výzvu reagovala dokreslením druhé křivky, bylo jasno.

PROČ ZROVNA RYBA?

Znamení ryby v těchto krutých časech označovalo také vchody do tajných křesťanských svatyní a podzemních kobek. Proč ale právě ryba? Při bližším pohledu do Bible je výběr pochopitelný. Tento živočich totiž několikrát figuruje v evangeliích.

Několik Ježíšových učedníků byli původně rybáři, mezi nimi i Ježíšův oblíbenec Petr. Ryba hraje důležitou roli i v biblickém příběhu nakrmení pěti tisíců hladovějících, v němž Ježíš podle Písma svatého zázračně rozmnožil chléb a ryby, aby se každý dosyta najedl. Zmínky o rybách a zázracích jsou ale i na dalších místech Bible.

Zobrazit více
O řazení
Filtrování
dle parametrů
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247
Filtrovat produkty
StavVýrobcePouze sklademVypíše pouze produkty skladem