RUNY, pradávný způsob věštění

RUNA ZNAMENÁ - TAJEMSTVÍ - ŠEPOT - ZÁHADA

Runy jsou starověké symboly, respektive písmo, které má kořeny v písmu dávných germánských kmenů. Později se užívaly k věštění.

Věštění podle RUN

 • 24 kamínkůse interpretuje podle toho, jaké uskupení jednotlivé znaky vytvoří

HISTORIE A TRADICE

Runy patří k nejmocnějším, ale také nejtajemnějším magickým symbolům. Malovaly se na domy, ryly se do mečů i na kolébky a také předpovídaly budoucnost. Poselství dávné moudrosti nesou i dnes.
Run abeced je několik typů, jednou z nejstarších je Starší Futhark, která obsahuje 24 run. Každá z run je písmo abecedy, ale také má svůj symbolický význam. Například runa F, Fehu,...

 • Fehu (F) - dobytek, bohatství
 • Uruz (U) – pratur
 • Thurisaz (Th) – obr, Thorova runa
 • Ansuz (A) – Odinova runa
 • Raido (R) – cesta
 • Kenaz (K) – pochodeň, světlo, maják
 • Gebo (G) – dar
 • Wunjo (V,W) – radost
 • Hagalaz (H) – krupobití, nebo provolávání slávy
 • Nauthiz (N) – potřeba, oheň
 • Isa (I) – led
 • Jera (J,Y) – rok
 • Eihwaz (E) – tis
 • Pertho (P) – tanec, srdce
 • Algiz (Z) – ochrana
 • Sowulo (S) – slunce
 • Teiwaz (T) – Týr, bůh války
 • Berkana (B) – bříza
 • Ehwaz (E) – kůň
 • Mannaz (M) – muž
 • Laguz (L) – jezero
 • Inguz (Ng) – Freya, bohyně plodnosti
 • Othila (O) – Ogthala, bájná země
 • Dagaz (D) - den

Máte nějakou otázku? Soustřeďte se na vaši otázku

Stacks Image 26984

1. MANNAZ - Vlastní Já:

Setrvat ve skromnosti - to je zjevená pravda. Být ve světě, ale ne z něj. Zůstat vnímavý k podnětům, které přicházejí z vnitřní i vnější sféry duchovna.

Snažit se žít obyčejný život neobyčejným způsobem. Pokud vezmete runu "vlastního Já" a rozdělíte ji na polovinu, získáte tak runu radosti a sebereflexe. Je však třeba, abyste byli opatrní. Akrobaticky tančící energie rovnováhy je tu vzývána, aby sama sebe uvedla do rovnováhy. "Ničeho nadbytek", to byla druhá řada napsaná nad branou do chrámu v Delfách. První zněla - "Poznej sám sebe.".

Stacks Image 27034

2. GEBO - Partnerství, dar:

Pokud si vyberete tuto runu, znamená to, že jednota, spojení nebo partnerství je na dosah. Zároveň však obsahuje i varování, abyste v této jednotě, spojení nebo partnerství neselhali. Skutečné partnerství může být úspěšné pouze tehdy, pokud jsou obě strany nezávislé, zdravé bytosti a zachovají si svou vlastní nezávislost i v tomto spojení. Tato řada se dá uplatnit na všech úrovních, ať už jde o vztahy milostné nebo obchodní, o partnerství jakéhokoliv druhu.

Stacks Image 27079

3. FEHU - Majetek, potrava, dobytek:

Fehu je runa naplnění: uspokojení ambicí, získání odměny nebo mzdy, naplnění lásky. Také slibuje potravu, ať už světskou či duchovní. Tato runa vyžaduje hluboké zkoumání důležitosti zisku ve vašem životě.
Dalším aspektem runy Fehu je zachování a udržování toho, co jste získali. Je však důležité, abyste byli opatrní a ostražití, obzvláště v dobách spokojenosti a dostatku. I v době, kdy je důvod k oslavě, nenechte se zmást bezstarostností požehnání, které jste dostali, a sdílejte ho s ostatními.

Stacks Image 27134

4. OTHILA - Odloučení, rozchod, dědictví:

Nyní je pravý čas na to, aby se cesty rozešly. Stará kůže se musí sundat, zastaralé vztahy se musí ukončit. Pokud si vyberete tuto runu, změna je nevyhnutelná. Othila je runa radikálního rozchodu. Správným postojem je v tomto případě pokora a následný ústup, což vyžaduje silnou vůli a správné načasování. Othila je také runa zisku, protože její aspektem je vlastnictví nebo majetek.
Zatímco nabudete majetek, například dědictvím, musíte se nejprve něčeho vzdát. Někdy to může být mimořádně těžké, například pokud musíte zanechat jistou stránku vašeho chování, nebo pokud se musíte zříci nějaké části vašeho kulturního dědictví.
V takové situaci byste měli změnit váš postoj nehybné skály a stát se proudem řeky. Takto připraveni vyčkejte, než začne vesmír jednat.

Stacks Image 27275

5. URUZ - Sila, mužnost, ženskost, divoký býk:

Runa konce a nového začátku. Pokud si vyberete tuto runu, znamená to, že život, který jste dosud žili, už přerostl svou formu a musí přijít změna. Životní energie se musí nově projevit jako při znovuzrození, v nové formě života.

Buďte připraveni na příležitost, která se někdy může skrývat pod maskou ztráty.

Zároveň se vyžaduje pokora. Pokud chcete vládnout, musíte nejprve sloužit.

Stacks Image 27312

6. PERTH - Zasvěcení, něco skryté, tajemství:

Hluboké, vnitřní transformační síly vzájemně působí a to, co z nich vyvstává, není jednoduché rozpoznat. Integrita, celistvost je zastřena a skryta. Konečně to, co vyléčí nás a naši duši, zůstává hlubokým tajemstvím. V materiálním světě se může objevit překvapení, například i v podobě nečekaného zisku. To, co skutečně riskujete, není o nic menší než hloubější sebepoznání a obrození vaší duše.

Starý způsob života dospěl ke konci, nemůžete více opakovat staré chyby bez toho, abyste netrpěli.

Máte však vždy na výběr: buď uvidíte všechno negativně, jako "neštěstí" bez naděje na změnu, nebo přijmete překážku jako počátek své cesty ke změně.

Stacks Image 27457

7. NAUTHIS - Donucení, nutnost, bolest:

Je nezbytné překonat silné omezení. Vaše pozitivní vlastnosti mohou být omezovány vašimi vlastními nedostatky nebo lidmi ve vašem okolí. Pokud si vytáhnete tuto runu, znamená to, že byste měli znovu pečlivě zvážit vaše plány, abyste se vyhnuli stagnaci.

Nyní je čas splatit staré dluhy a obnovit rovnováhu. Proto zlepšujte, obnovujte, organizujte. Ani rybáři nemohou jít na moře dříve, než opraví poškozené sítě.

Musíte čelit vašim démonům a vypořádat se s nimi. Udržujte svůj hněv a jeho projevy pod kontrolou. Zdrženlivost a dobrá nálada jsou v takových časech nezbytné.

Stacks Image 27502

8. INGWUZ - Plodnost, nový začátek, Hrdinný bůh:

Runa Ingwuz vyžaduje dokončení toho, co bylo zahájeno. Může být znamením, že přichází čas radostného osvobození, nového života a nové cesty. Tato runa velké síly znamená, že i vy objevíte v sobě sílu najít a uskutečnit řešení, ze kterého vzejde nový začátek. Završení, dotažení do konce je velmi důležité.

Tato runa naznačuje, že musíte zúrodnit půdu vašeho vlastního osvobození. Vše se mění a vy nemůžete žít neustále obklopeni překážkami.

Stacks Image 27700

9. ALGIZ - Ochrana, třtina, los :

Nyní je důležitá kontrola emocí. V přechodných obdobích, přinášejících změny ve směřování vašich životů a zrychlenou vnitřní přeměnu a seberealizaci, je důležité nenechat se pohltit emocemi. Ať už pozitivními nebo negativními.

Nezapomeňte, že včasné rozhodnutí a správný způsob jeho uskutečnění jsou tou nejlepší ochranou.

Bez ohledu na to, jaká je vaše životní situace, bez ohledu na to, zda prosperujete nebo naopak ztrácíte, musíte se vždy snažit poučit z toho, čím právě procházíte. Rozvážnost a sebeovládání jsou silnými ochrannými silami této runy.

Stacks Image 27737

10. EIHWAZ - Obrana, obranné síly, tis:

V průběhu životních zkoušek získáváte sílu překonávat blokády a porážky. Současně si však vytváříte odpor vůči vzorci chování, které směřuje k napjatým a nepříjemným situacím ve vašich životech.

Radou runy Eihwaz je trpělivost. Je velmi důležité zůstat pevně na své cestě a nenechat se odradit žádnými problémy a překážkami. Vyžaduje se vytrvalost a předvídavost. Udělejte správnou věc - vyhnete se tak předvídatelným obtížím.

Runa Eihwaz přináší schopnost vidět skutečnost, že potíže a nepohodlí napomáhají vašemu růstu.

Stacks Image 27808

11. ANSUZ - Signály, runa poselství, bůh Lokii:

Klíčovým slovem je zde přijímání - zpráv, signálů, darů. Včasné varování by mělo být přijato jako dar. Pokud má ten, kdo vykládá runy, čisté poznání, může být příjemce jejich poselství požehnaný a dát svému životu nový, lepší směr.

Přistupujte s vnímavostí ke každému střetnutí, návštěvě a životní křižovatce. Buďte pozorní obzvlášť tehdy, pokud se setkáte s někým, kdo je chytřejší než vy.

V opačném případě runa Ansuz říká: "Nezapomínejte, že každá mince má dvě strany a v každém neštěstí lze nalézt i jeho světlou stranu."

Stacks Image 27845

12. WUNJO - Radost, světlo:

Tato runa je jako větev stromu rodící ovoce. Čas námahy je pryč a do jisté míry jste již našli sami sebe. Nezbytná změna je nyní za vámi, jste svobodní a připravení přijmout materiální nebo duchovní požehnání. Začne se vám v životě dařit.

Runa Wunjo obnovuje harmonickou rovnováhu vašeho omezujícího ega s vaším vyšším Já. Je důležité vnímat vše jako zkoušku. Žijte vědomě v přítomnosti, buďte upřímní k ostatním a důvěřujte vlastní cestě. Měli byste vědět, že nemůžete neuspět.

Stacks Image 27882

13. JERA - Úroda, fáze plodnosti, jeden rok:

Jera je runa úspěchu, který se vztahuje k aktivitě nebo úsilí, kterým se věnujete. Vidět tuto runu by mělo být pro vás povzbuzením, abyste setrvali v dobré náladě. Měli byste však vědět, že výsledku není možné dosáhnout okamžitě. Na všechno je potřebný určitý čas, proto slovo "jeden rok" symbolizuje celý cyklus před sklizní nebo osvobozením.

Stacks Image 27919

14. KENA/ KANO - Otevření, oheň, pochodeň:

Kano je runa otevření, nového jasného světla, rozptýlení temnoty, která pokrývala jistou část vašeho života. Nyní máte možnost zažít radost z dávání bez očekávání. Kano je runa počátku aktivit, upřímné snahy, čistých úmyslů a koncentrace, které jsou nezbytné pro přijetí a naplnění vašich životních výzev. Tato runa nabízí ochranu: čím více světla máte, tím jasněji vidíte, co je ve vašem životě zastaralé a povrchní.

Stacks Image 28051

15. TYR, TEIWAZ - Energie bojovníka, bůh Ťia:

Toto je runa duchovního bojovníka, který vždy bojuje s vlastním omezujícím egem. Jeho vůle je posilována činy, nezávisle na jejich výsledcích. Bojovník ví, že musí být sám, neupoutaný ke své cestě a nechat božskou sílu proudit přes sebe - toto jsou jeho charakteristické znaky.

Tato runa také ztělesňuje energii rozlišování a její ctností je trpělivost. Vyzývá vás, abyste nahlédli do svého nitra a prozkoumali základy, na kterých stojí váš život. V otázkách, kterým se věnujete, ať už jsou to nové nápady nebo hledání životní cesty, runa duchovního bojovníka doporučuje vytrvalost, někdy v podobě trpělivosti. Jaké jsou vaše priority? Jak používáte vaši energii? Runa Teiwaz symbolizuje odvahu a oddanost.

Stacks Image 28183

16. BERKANA - Růst, znovuzrození, bříza:

Berkana patří k tzv. cyklickým runám. Je to runa životního procesu, která představuje plodnost vedoucí symbolicky i ve skutečnosti k růstu.

Berkana je o energii, která ovlivňuje vývoj, a o způsobu, jakým proudí do vašeho těla. Její projevy jsou jemné a pronikavé. Rozptylte nejdříve překážky a potom završte vaši práci. Abyste to dokázali, vaše přání musí být čisté a vědomé. Všechna temná zákoutí musí být vyčištěna a je třeba to udělat důkladně, někdy i s odbornou pomocí. V opačném případě tyto charakterové rysy brání růstu nového života.

Stacks Image 28220

17. EHWAZ - Pohyb, pokrok, kůň:

Ehwaz je runa přechodu, proměny a pohybu v podobě přestěhování, přemístění, nových postojů a nového života. Tato runa také představuje pohyb, který přináší zlepšení situace. Je spojena s postupným vývojem a neustálým pokrokem, i když někdy jde jen o pomalý růst a transformaci.

V opačném případě se zdá, že je pohyb blokován. Buďte si jisti, že to, co děláte i neděláte, se děje v pravý čas. Neexistují žádné zmeškané příležitosti, stačí si jen uvědomit, že ne všechny příležitosti jsou určeny pro vás.

Stacks Image 28257

18. LAGUZ - Tekoucí voda, hybná síla:

Zde pracují neviditelné síly, tvůrčí a produktivní síly přírody. Atributy této runy jsou voda, tekutina, odliv a příliv emocí, kariéry a vztahů. Klíč k úspěchu spočívá v kontaktu s vaším intuitivním poznáním a naladěním na váš vnitřní rytmus.

Musíte si dát pozor na přehánění a nadměrné úsilí. Nepřeceňujte své vlastní síly a nepracujte jen pro svůj vlastní prospěch.

Stacks Image 28303

19. HAGALAZ - Destruktivní síla přírody, živly, krupobití:

Atributy této runy jsou změna, svoboda, vynalézavost a osvobození. Naznačuje naléhavou potřebu vaší duše vysvobodit se z omezujícího ztotožnění s materiální realitou a zažívat svět archetypální mysli.

Toto je runa zásadního zvratu a událostí, které se zdají být zcela mimo vaši kontrolu. Hagalaz má jen vzpřímenou polohu, nikdy ne obrácenou, a přece vždy působí v obráceném směru. Pokud si vytáhnete tuto runu, můžete očekávat průlom, který může mít nejrůznější podobu. Tato runa je zosobněním velkého probuzení. Čím těžší útrapy zažíváte, tím důležitější a naléhavější jsou požadavky na váš další růst.

Stacks Image 110265

20. THURISAZ - Brána, místo nečinnosti:

Tato runa se symbolem brány říká, že se má něco uskutečnit ve vás i mimo vás.

Thurisaz je runa nečinnosti, protože brány není možné dosáhnout a projít ní bez rozjímání. Tato runa posiluje vaši trpělivost. Teď není čas na dělání rozhodnutí.

Thurisaz naopak od vás vyžaduje, abyste se zamysleli a meditovali. Je pravděpodobné, že unáhleného rozhodnutí později budete litovat, protože bylo projevem vaší slabosti.

Stacks Image 28387

21. DAGAZ - Přelom, transformace, den:

Pokud si vytáhnete runu Dagaz, znamená to velký zlom nebo pokrok v procesu vaší vlastní transformace.

V každém životě nastane alespoň jednou zvrat, který, pokud je rozpoznán a akceptován, navždy změní směr života. Spoléhejte se proto na absolutní důvěru, dokonce i v případě, kdy si situace vyžaduje, abyste skočili s holýma rukama do prázdnoty.

Tato runa často znamená začátek období úspěchu a prosperity.

Stacks Image 28435

22. ISA - Stagnace, překážka, led:

Prožíváte zimu vašeho duchovního života. Můžete se ocitnout uvězněni v situaci, jejíž význam není snadné pochopit. Jste bezmocní, nemůžete udělat nic jiného, jen se poddat situaci nebo dokonce i obětovat dlouhodobě rozvíjené přání.

Pokuste se zjistit, co se děje, co ve vás udržuje tuto situaci a nechte to odejít. Vstupte do sebe a zůstaňte v tichosti, protože to, co zažíváte, nemusí být nutně důsledkem vašich činů a zvyků. Může jít o časové okolnosti, které nemůžete změnit.

Abyste se dokázali vzdát, potřebujete mít odvahu a moudrost.

Stacks Image 28576

23. RAIDHO, RAIDO - Komunikace, dohoda, smíření, cesta:

Tato runa představuje komunikaci, naladění na něco, co má dvě strany, dva elementy. Jejím dalším aspektem je konečné znovusjednocení. Zde roste vaše vnitřní hodnota. V této chvíli si musíte uvědomit, že se nemáte spoléhat výlučně na své vlastní síly a raději se ptejte na správné rozhodnutí.

Stacks Image 28613

24. SOWILU, SOWELU - Celistvost, vitalita, energie Slunce:

Tato runa představuje celistvost, kterou naše tělo potřebuje. Ztělesňuje základní impuls pro sebepoznání.

Runa Sowelu má obrovskou sílu, naznačuje, že životní síla je vám plně k dispozici a je čas na její načerpání a regeneraci.

Je tu však varování, abyste se nestali namyšlenými. Meditujte nad slovy Krista: "Sám od sebe nemohu dělat nic. Nemůžeme dělat nic z naší vlastní vůle."

Stacks Image 27891

25. ODIN, PRÁZDNÁ RUNA - Nepoznaný, bůh Odin:

Prázdnota je konec, prázdnota je začátek. Jako fénix, který povstane z popela osudu. Vzdát se kontroly je nejvyšší výzva pro duchovního bojovníka.

Pokud si vytáhnete prázdnou runu, musíte nabrat odvahu. Důvěřujte univerzu, že završí proces vaší proměny v probíhajícím životním vývoji.

Všechny fotografie a ilustrace na této stránce 

Zobrazit více
Filtrování
dle parametrů
Vybraná kategorie neobsahuje žádné produkty
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247
Filtrovat produkty
StavVýrobcePouze sklademVypíše pouze produkty skladem