MERKABA, MERKABAH, MERKAVAH

Nejprodávanější
Další nejprodávanější

MERKABA, MERKABAH - DOBRÝ POMOCNÍK NA NAŠÍ DUCHOVNÍ CESTĚ - ŠESTIHRANNÝ HRANOL - DUCHOVNÍ ENERGIE - představuje světlo a energii, které nás obklopují

Slovo Mer-Ka-Ba se skládá ze tří slov, které pocházejí z Egypta: Mer (světlo), Ka (duch), Ba (tělo). Je to symbol spojení mysli, ducha a těla. V překladu tedy světelné tělo duše. Bývá také nazývána Mistrovskou pyramidou nebo vozidlem vzestupu.

 • Merkaba spojuje naši mysl, tělo a srdce. Uvádí do rovnováhy všechny tyto složky osobnosti.
 • Pomůže zklidnit mysl, pročistit a vyrovnat všechny energetické pole, dráhy a čakry.
 • Pomůže vyvážit levou a pravou mozkovou hemisféru, mužskou a ženskou složku osobnosti
 • Uvede do dokonalého souladu mysl i emoce.
 • Merkaba propojuje člověka se svým Vyšším Já a Nižším Já.
 • Kromě toho všeho se dá Mer-Ka-Ba také programovat – vtisknou se do ní své záměry a funguje jako energetický urychlovač. Všechno to, co se do Merkaby naprogramuje, se potom včlení do reality mnohem rychleji – je to akcelerátor Zákonu přitažlivosti.

Hvězdostěn

 • Merkaba je tvořená vysokofrekvenčními pohybujícími se útvary energie ve tvaru tzv. hvězdostěnu. V angličtině se používá pojem Star tetrahedron.
 • Jsou to dva do sebe zapadající čtyřstěny – což jsou vlastně pyramidy – každá složená ze čtyř rovnostranných trojúhelníků.
 • Hvězdostěn se nachází kolem fyzického těla člověka. Takto je v ní umístěna žena (muži mají celý útvar drobně pootočený):

Drunvalo Melchizedek, autor knih o Květu života a několika dalších, je možné tento útvar – hvězdostěn – rozpohybovat a pak vzniká Merkaba.

Dvě proti sobě rotující pole světla se pohybují rychlostí blízkou rychlostí světla a toto světelné pole se rozprostře do disku o průměru 18 metrů kolem člověka, který má Merkabu aktivní, a toto světelné pole má pak tvar jako létající disk UFO:

Což je vlastně stejný tvar, jako třeba některé galaxie v pokročilejší fázi svého životního cyklu.

Náhoda? Samozřejmě ne. I galaxie je vlastně živá bytost, stejně jako my ????

HISTORIE A TRADICE

Téma „Merkaba“ (Merkabah) je velmi hluboké. Po celém světě je mnoho lidí, kteří zasvětili jejímu studiu celý život. Mnohým lidem, kteří o „Neraně“ nic nevědí, připadá velmi zvláštní a tajemná. Přitahuje je a oni sami neví proč.

 • „Merkaba“, nebo správně řečeno Merkabah je v naší historii už od časů Atlantidy. Je úzce propojena s ezoterní geometrií, s vesmírnou geometrií života. V různých lidských etapách a náboženstvích se objevuje a zapadá společně s lidskými vzestupy a pády. Byla a je u každé příležitosti ke změně.
 • Její univerzální význam je ukryt v jejím tvaru. Jde o multidimenzionální obrazec, který svým „dokonalým“ tvarem prostupuje mnoho dimenzí. Někteří ji nazývají doslova výtahem nebo vstupní branou, kterou se dostaneme za hranice našich pravd.
 • Merkabah jsou vlastně dvě spojené pyramidy, které zastupují dualitu energií (nazývanou také Jing a Jang) zde na zemi. Díky dokonalému propojení těchto energií a jejich sjednocení jde o velmi mocný zdroj síly. Správné využití „merkaby“ nám napomáhá k hluboké a plnohodnotné meditaci, vizualizaci, propojování energií. Tento princip je zakořeněn už v samotném názvu Merkabah – Mer znamená světlo, Ka znamená ducha, Bah znamená tělo.
 • Mer-Ka-Ba se rozprostírá přes všechny možné dimenzionální a paralelní vesmíry a může pravděpodobně změnit svoji povahu z elektromagnetické na jakoukoliv jinou potřebnou. Otisk Mer-Ka-Ba se nachází všude v přírodě.
  Z technického hlediska je Mer-Ka-Ba elektromagnetické pole, upevněné přibližně v 4 Kelvinových stupních (Kelvin - značený K - je jednotka teploty, indikující termodynamickou teplotu. Kelvin je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI. Je definován 2 body: 0 K je teplota absolutní nuly, tedy naprosto nejnižší teplota, která je fyzikálně definována) a nacházející se přednostně v rozsahu 3. dimenze - což znamená, že se jedná o plně geometrické (jedná se o tzv. posvátnou geometrii, neboť tento konkrétní druh geometrie lze nalézt ve vzorech utvářejících všechny věci ve Stvoření).

  V určitém specifickém okamžiku se může pole Mer-Ka-Ba dané osoby aktivovat. Když se to stane, dojde k elektromagnetické změně, výsledkem čehož je disk energie, vycházející z malého místa při kořeni páteře.

  K aktivaci Mer-ba-ba může dojít různými způsoby např. změnami dýchání, změnami myšlení, změnami na tělesné úrovni, které způsobí, že osoba vnímá realitu jinak.

 • V Egyptě byla během 18-té dynastie znovuobjevená merkaba využívána jako „vozidlo“, které přepraví ducha do jiných dimenzí.
 • Později byla využívána při židovských rituálech, protože její tvar vyobrazuje trojrozměrnou davidovu hvězdu.
 • Vícestěnné merkaby jdou svoji podstatou ještě dále. Rozšiřují množství propojovaných pyramid a následně energií. Jdou svojí podstatou až ke stavbě uhlíku, který na sebe váže další prvky jako stavební kámen života.
 • Každý cíp propojuje nekonečné množství realit a dovoluje nám jimi prostupovat.
 • Práce s merkabou byla vždy považována za vysoké mystické učení. Její síla a možnosti výrazně přesahují běžné vnímání většiny z nás. Marabu lze označit jako dobrého pomocníka na naší cestě za duchovním povznesením.
Zobrazit více
O řazení
Filtrování
dle parametrů
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247
Filtrovat produkty
CenaStavVýrobcePouze sklademVypíše pouze produkty skladem