SLONOVÁ KOST, štěstí-moudrosti-zkušenosti

Nejprodávanější

SLONOVINA, SYMBOL ŠTĚSTÍ - MOUDROSTI - ZKUŠENOSTI - MOCI - STABILITY

Sloni jsou symbolem síly, moci, stability a moudrosti. Umisťují se před vchody do obchodů či domů, aby odvrátili špatné síly.

  • přináší vnitřní klid, vyrovnanost,
  • používají se aby odvrátili špatné síly
  • používá v tradiční čínské medicíně
  • věří se, že pomáhá léčit rakovinu

Slon patří k největším a nejsilnějším zvířatům na zemi. Není vždy tím nejpůvabnějším stvořením, avšak dává majestátu dobré jméno a je znám jako královské zvíře (vyjadřoval hrdost, důstojnost a čest). Jedna kamenná tabulka nalezená kdysi v Řecku praví: „Platón mi řekl, že všechno, co potřebuji vědět o životě, můžu vidět u slonů.“ – něžní, silní, hloupí a inteligentní, sloni probouzejí naše emoce a my pravděpodobně ty jejich. Sledujte slony zblízka a brzy si všimnete inteligence v jejich očích, stejně jako hravosti.

V současnosti mají sloni na celém světě pozitivní symbolický význam – považujeme je za symboly štěstí, moudrosti a zkušenosti. Pro svůj sociální život představují také symbol loajality, společenství a jednoty. Někteří říkají, že pokud má někdo v bytě sochu slona, poznáte podle jejího umístění, podoby a podle způsobu zacházení s ní, kdo vytvořil ve svém životním prostoru mírumilovný vnitřní klid a cestu ke šťastnému a spokojenému životu.

Pravděpodobně je náš zájem o slony dán tím, že s nimi máme hodně společného. Slonům i lidem se v říši savců vyvinul největší a nejkomplexnější mozek a jsme si tak vědomi světa kolem nás, jsme vynalézaví a přizpůsobiví. Sloni stejně jako my vedou dlouhý život a pečují a své vztahy a rodiny, žijí v komunitách a společenstvích. Potomci slonů mají také dlouhé dětství, během kterého se učí všechny praktické životní dovednosti.

Sledování počátků nás zavádí do jihovýchodní Asie a Indie, kde jsou sloni uctíváni a přijímáni v mnoha duchovních vyobrazeních. Vyobrazení hinduistického boha Ganéšy je se sloní hlavou představující věrnost, inteligenci a sílu (v hinduistické tradici jsou sloni považováni za posvátná zvířata – jsou indickým národním pokladem). Obecně je Ganéša považován za boha štěstí, úspěchu a moudrosti. Védský bůh Indra je nejčastěji vidět se silným bílým slonem po svém boku (bůh hromů, deště, říčních toků a blesků).

V americké společnosti dvacátého století ustoupilo božstvo do pozadí a do popředí se dostal samotný slon. Mnozí věří, že vyobrazení slona se zvednutým chobotem nás „osprchuje“ požehnáním a štěstím a zamezí odlivu peněz – z tohoto důvodu jsou sochy slona nebo tapiserie se slony běžně umísťovány blízkosti vchodových dveří.

SYMBOL SLONA V BUDHISMU 
Pro buddhisty vyjadřuje symbol slona mentální sílu a probuzení, nacházíme ho v roli duchovního průvodce pomáhajícího na naší cestě. Ta vyžaduje trpělivost. Na začátku cesty k osvícení je mysl zobrazena jako divoký šedý slon, který nepředvídatelně strhává vše, co mu stojí v cestě. Až poté, co začneme uznávat velikost naší mysli a začneme proces osvícení, se obraz slona v naší mysli promění na bílého slona, jenž je zaměřený na skutečný smysl našeho života. Krocením mysli máme tendenci posilovat obraz slona a směřovat myšlenky k řešení a výběru vlastní reality.

Jinými slovy řečeno – nestačí pouhé držení síly, měli bychom umět zmírňovat naše silné stránky a pracovat se zaměřením na jasný a dobře definovaný cíl. Slon nám říká, abychom zůstali rozhodnuti dosáhnout těchto cílů a přijali existenci překážek, které musíme s pomocí našich schopností překonat. Stejně tak bychom měli umět naslouchat zprávám z vyšších sfér. Když nemůžeme najít řešení v dostupných prostředcích, může naslouchání a důvěra v intuici cestu vyjasnit.

SLONI PODLE FENF SHUI 
Čínská Feng Shui čerpá z některých buddhistických postulátů, ve kterých je slon mocným nebeským tvorem nesoucím Buddhův drahokam splněných přání – nalezení vnitřního klidu, vyrovnanosti nebo pocitu naplnění života. Ve filosofii Feng Shui se se slonem pracuje více detailně a vybraný slon by měl do zamýšleného prostoru dobře zapadnout. Vyjma materiálu zde záleží také na barevném provedení nebo jejich počtu:

  • červený slon pomáhá komunikaci a hodí se více do pracovního prostoru
  • bohatě zdobený, stříbrný, zlacený nebo vyšperkovaný bývá slon plodnosti
  • dva modří sloni umístění před vstupem do pokoje chrání děti před nebezpečím
  • slon v černém provedení je ochráncem před cizími žárlivci a závistivci
  • žlutý slon Fuk Luk Sau podporuje především ženy, dodává energii a harmonizuje vztahy
  • modrý slon s šesti kly v doprovodu modrého nosorožce chrání před zloději, nehodami a ztrátami

SLONI V KŘESŤANSKÉ VÍŘE 
V křesťanství symbol slona označuje střídmost, cudnost, a trpělivost. Jsou vyobrazeny v různých starověkých uměleckých dílech a věří se, že představují Adama a Evu ve svých mužských a ženských podobách. Kdysi se také předpokládalo, že sloni nemají kolena a proto symbolizují „pád člověka“. Padlý slon představoval osobu, která upadla do hříchu.

SLONI V AFRICKÉ MYTOLOGII 
V africké mytologii je slon vyobrazován jako moudrý náčelník, který může objektivně urovnat spory jiných zvířat, což vyústilo v jeho symbolické významy síly, moci a moudrosti.

SLONI V SYMBOLISMU KELTŮ 
V keltské kultuře byli sloni většinou cizí (obdobně jako u amerických indiánů) a jediný příklad lze najít v jednom nalezeném spisu, dle kterého slona použil král Antiochus I. Sótér v bitvě k překvapení a vyděšení svých nepřátel. Následně slon zaujal v keltském symbolickém panteonu pozici spojenou s vojenskou strategií.

SNY O SLONECH 
Přítomnost slonů ve snech obvykle vyjadřuje věrnost, intelekt, sílu a moc. Může znamenat připomenutí něčeho, abychom nezapomněli na něco zásadního, nebo naopak příliš dlouhé držení určitých vzpomínek, které je třeba nechat minulosti. Sen o sloním mláděti může symbolizovat problém, který se aktuálně nezdá příliš důležitý, avšak časem může přerůst v náročnou záležitost. Sen o slonovi nám také může sdělovat, že musíme mít více trpělivosti a porozumění vůči ostatním lidem.

SE SLONEM KE ŠTĚSTÍ A OSOBNÍMU RŮSTU
Slon má do našich životů přinášet štěstí, a to si každý představujeme po svém na základě naší cesty životem. Pokud si slona pořídíte, zůstává především na vás, jak bude vypadat. Vyobrazení slonů je pestré a někdo si oblíbí např. drahocenný kousek, jiný si pořídí slona prostého okázalého zdobení, z materiálů má někdo raději dřevo a jiný zase kámen nebo látku, stejně tak se někdo spokojí s jedním slonem a druhý si jich pořídí postupně vícero. Nalezení štěstí a životní spokojenosti se však neskrývá v sošce slona mimo nás - vyžaduje to hluboké sebepoznání a sebekázeň. Sošky slonů mohou být na této cestě skvělými společníky.

HISTORIE A TRADICE

Pojem „Slonovina“ (též „Ebur“) označuje zubovinu sloních klů. Ty jsou neobvyklé tím, že jejich stavba je zpočátku dutá (místo, kde zprvu rostou) a poté plná (špička). Slonovina je proslulá a velmi typická krémově bílou barvou, která po čase velmi lehce žloutne. Z hlediska svých materiálových vlastností jde o biologický materiál velmi hutný, pružný a tvrdý. Jejími zdroji dnes jsou typicky slon africký a slon indický. Ze slonoviny lidstvo odjakživa vyřezává nejrůznější předměty své potřeby i ozdoby: intarzie, knoflíky, figurky božstev, všemožné ozdobné drobné šperky, … Lidstvo používalo slonovinu již ve starší době kamenné (paleolit). A mimochodem, slovem „slonovina“ se velmi často označuje i rostlinná nepravá slonovina pocházející ze semen palmy slonovníku.

V Rusku sice sloni nikdy nežili, přesto Rusko už od carských dob patří k největším vývozcům slonoviny na světový trh. V současnosti, kdy ve světě platí zákazy obchodovat se slonovinou, se z Ruska každý rok jen podle oficiálních údajů vyveze více než 120 tun mamutích klů. 

Vedle mamutích klů se z půdy v Jakutsku dobývají také rohy vyhynulých nosorožců srstnatých. Rohy nosorožců totiž patří k nejdražším věcem na světě, cena jednoho gramu se šplhá až k 170 dolarům (asi 3900 korun). Používá se v tradiční čínské medicíně jako prostředek proti impotenci či látka zlepšující potenci. Lov na nosorožce je po celém světě zakázán, a tak cena suroviny z pravěkého rohu může dosahovat až 100 milionů rublů (asi 36 milionů korun). U „zlatokopů“ přímo na nalezišti ale stojí tři až pět milionů rublů (asi jeden až 1,8 milionu korun). K závratné ceně se roh vyšplhá až přirážkami všemožných prostředníků, kteří dokážou zboží přepravit, zlegalizovat a vyvézt do ciziny.

 

PRAVÁ SLONOVINA

Slonovina má v první řadě velmi typickou texturu a barvu. Váš pocit z ní by měl být „plný“ a „těžký“ - viz kulečníkové koule z ní dříve vyráběné. Taktéž se pod prsty zdá slonovina hladká jako máslo, nikoliv zubatá a hrubá. U pravé slonoviny je na povrchu též tzv. patina (tohle ovšem není 100 % metoda odhalení, spíš pomocná). Slonovina je hladká a zářivá, k tomu mívá mírný nažloutlý nádech. Když ji lidé brali často do rukou (jde třeba o šachové figurky), může být až dokonce velmi do hnědého odstínu.

Na slonovině jsou rovněž linie (mnohem lépe patrné pod lupou) a to rovnoběžné a s drobnými nepravidelnostmi (jdou po celé délce výrobku). Přesně v pravém v úhlu na ně jsou pak tzv. Schregerovy linie (tvar „V“ nebo okolo předmětu).

Odlišit od sebe s jednoznačnou spolehlivostí produkty z tvrzeného plastu, kosti a slonoviny, to není až tak složité, jak by se zprvu zdálo. Stačí si k tomu zapamatovat několik dnes uvedených základních rad a již nikdo nikdy vám neprodá nic, co byste zrovna vy sami aktivně na trhu nehledali...

Slonovina se dá snadno rozpoznat za pomoci tzv. žhavého testu. Prostě nažhavte první ostrý kousek kovu, jaký se vám dostane do ruky (obyčejný špendlík /hřebík je ažaž…), nahřejte jej nad zapalovačem/svíčkou/jakýmkoliv zdrojem ohně po ruce a až se rozžhaví, dotkněte se oním kouskem kovu daného předmětu – poté ještě navíc i k místu přičichněte. Když je předmět ze slonoviny, neucítíte nic + tento malý test mu nijak neublíží (pozor, nějakému hypermodernímu plastu by již ale jistě ublížit mohl!), pakliže ucítíte zápach jakoby po spálených vlasech, tak nejde o slonovinu, ale o kost.

Zobrazit více
O řazení
Filtrování
dle parametrů
Energetické kameny
tř. Masarykova 145
69801 Veselí nad Moravou
Česká Republika
IČO: 40393488
DIČ: CZ6061060247
Filtrovat produkty
CenaStavVýrobcePouze sklademVypíše pouze produkty skladem